Zdravotnická zařízení v Pardubickém kraji skončila většinou v zisku

Redakce Medical News
15. 5. 2018  ・  2 minuty čtení

Příspěvkové organizace Pardubického kraje poskytující zdravotní péči skončily vloni své hospodaření většinou v zisku. Výjimkou je pouze Nemocnice následné péče v Moravské Třebové. 

Hradec Králové – Výsledek hospodaření příspěvkových zdravotnických zařízení projednali královehradečtí krajští radní. “Stejně jako čísla o hospodaření akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje, tak dobré výsledky vykazují i hospodaření dalších krajských zdravotnických organizací, které si v roce 2017 vedly velmi dobře a většina z nich vykázala kladný hospodářský výsledek,” konstatoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Příspěvkové organizace podle něho uspořily na nákladech a zvýšily vlastní příjmy.

Do ztráty se dostala pouze Nemocnice následné péče v Moravské Třebové, které na základě kontrol uložila VZP srážky z úhrad již poskytnuté zdravotní péče. “Situace nevznikla nějakým jednoznačným pochybením, ale z velké části snahou pomoci pacientovi. Postup pojišťovny byl v dané situaci formálně odůvodněný, lidsky jsou však naši lékaři v každém konkrétním případě postaveni před nelehký úkol, kdy musí rozlišit, zda se jedná o zdravotní či již o sociální službu, kterou následně nikdo neproplatí,” vysvětlil radní Valtr s tím, že si nemocnice dojednala s VZP postupné vyrovnání formou splátek. “Ty provoz nemocnice nikterak neohrozí,” upřesnil radní Ladislav Valtr.

Kromě holdingu akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje má Královehradecký kraj v majetku ještě další zdravotnická zařízení, která jsou jeho příspěvkovými organizacemi. Patří mezi ně odborné léčebné ústavy v Žamberku a v Jevíčku, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví, Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice následné péče Moravská Třebová, dětská centra ve Svitavách a Veské a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje.

“Celkem jsou všechna tato zařízení v zisku přes deset milionů korun,” uzavřel radní Valtr s tím, že výrazně dobře si vedl Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí se ziskem téměř 4,7 milionu korun.