Práva pacientů v Česku

Jaká jsou práva pacientů v České republice? Proč čekají na nákladnou léčbu a proč je někdy složité dostat se i k té základní akutní péči? Jaký je proces chvalování léčivých přípravků? A co říkají odborníci na výroky Ústavního soud?

Toto téma je zatím prázdné

Porodnice ÚPMD - Smlouva o péči o zdraví

Proč by si měly rodičky řádně prostudovat Smlouvu o péči o zdraví v porodnici v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí?
V čem je smlouva krátí na jejich právech?

Toto téma je zatím prázdné

Bonusy v českých nemocnicích

  • Proč se v Česku rozhořelo téma bonusové politiky v nemocnicích před parlamentními volbami?
  • Státní zastupitelství zkoumá, zda se nemocnice chovají v souladu s legislativou – proč jsou managementy nemocnic vystaveny tlaku?
  • Má Česko náhradní plán, pokud budou bonusy zcela zakázány, aby nemocnice ufinancovaly zdravotní péči?

Nejnovější články

Zobrazit celé téma

Fenomén informovaného souhlasu

  • Jaká jsou práva pacientů, a co všechno jsou jim zdravotníci povinni před zákrokem sdělit?
  • V jakých případech mohou zdravotníci poskytnout pacientovi pomoc a v jakém rozsahu, pokud jim souhlas s poskytnutím zdravotní péče neudělil?
  • Jaké formy poučení pacienta jsou přípustné, a kdy se zdravotníci vystavují riziku soudního sporu?
  • Liší se právní úprava pro informovaný souhlas v Čechách a na Slovensku?

Nejnovější články

Zobrazit celé téma

Zdravotnictví v Libereckém kraji

Kdo ovládne zdravotnictví v Libereckém kraji, kde se řeší personální obsazení krajských nemocnic a záchranné služby?

Toto téma je zatím prázdné