Spustenie elektronického zdravotníctva má priniesť lepšiu starostlivosť i úspory

Agentury
5. 1. 2018  ・  3 minuty čtení

Spustenie elektronizácie zdravotníctva – systém ezdravie od začiatku roka prinesie lepšiu zdravotnú starostlivosť aj finančné úspory. Očakáva to šéf Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Peter Blaškovitš.

Bratislava – „Víziou je poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov,“ povedal.

Pacienti môžu podľa jeho slov očakávať odbúranie administratívy. Zdravotná dokumentácia aj recepty na lieky budú po novom v elektronickej podobe. „To znamená menej papierov, menej nosenia všelijakých prepúšťacích správ, správ z vyšetrení medzi jednotlivými doktormi. Je to o výmene informácií,“ uviedol Blaškovitš pre TASR. Elektronizácia má tiež vďaka odstráneniu duplicitných, ale aj fiktívnych vyšetrení či možnosti lepšieho sledovania predpisovania liekov priniesť úspory asi 100 miliónov eur v rámci verejného zdravotného poistenia.

Do konca decembra 2017 bolo do systému ezdravie pripojených 92 nemocníc v rôznom štádiu pripojenia. Ďalších 14 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je vo fáze prípravy, pripojené budú v priebehu januára 2018. V januári 2018 zároveň cca 40 percent ambulantných lekárov a väčšina lekární používa elektronický recept. Počet pripojených PZS bude NCZI pravidelne aktualizovať.

Systém ezdravie bude podľa Blaškovitša nabiehať postupne, týka sa to najmä ambulancií lekárov. Za úspech považuje, ak sa podarí pripojiť 60 až 80 percent ambulancií.

Poukazuje na to, že stopercentné pripojenie sa zatiaľ nepodarilo v žiadnej krajine. Postupné zvyšovanie percenta pripojených lekárov očakáva s ich generačnou výmenou. „Hodnota systému bude rásť, čím v ňom bude viac dát, ktoré tvoria lekári. Čím viac je ich pripojených, tým je systém kvalitnejší a má väčšiu hodnotu,“ skonštatoval.

Elektronické zdravotníctvo si môžu ľudia predstaviť ako centrálne dátové úložisko. „Je umiestnené na mnoho serveroch, ktoré sú v zabezpečenom dátovom centre na Kopčianskej ulici v Bratislave. Je to súbor technologických zariadení od serverov, úložísk, sieťových a bezpečnostných komponentov, ktoré sú pripojené na siete, na bezpečnú komunikáciu, a to je v zásade srdce systému,“ priblížil Blaškovitš.

Najužitočnejšími novinkami, ktoré sa bytostne dotýkajú pacienta, sú podľa NCZI evyšetrenie a erecept. Funkcia evyšetrenie má z veľkej časti nahradiť papierovú zdravotnú dokumentáciu pacienta. Jednotlivé vyšetrenia sa budú realizovať bez papiera. Ak pacient nepožaduje papierový záznam z vyšetrenia, lekár ho nebude musieť tlačiť. Podobné to bude aj v prípade výmenného lístka. Stačí, ak pacient bude poznať jeho číselný kód.

Lekár bude po vyšetrení alebo v priebehu vyšetrenia pacienta vytvárať online záznam. Záznamy si pacient následne bude môcť pozrieť v elektronickej zdravotnej knižke na Národnom portáli zdravia (www.npz.sk). Okrem vyšetrení bude elektronicky fungovať aj predpisovanie liekov. Ošetrujúci lekár bude aj vidieť, čo predpísali jeho pacientovi iní lekári.

(TASR)