Společnost Roche lídrem indexu Dow Jones

Komentář
11. 9. 2017

Vedoucím členem skupiny pro trvalou udržitelnost v rámci indexu Dow Jones Sustainability Indexes (Dow Jones) se stala už devátým rokem farmaceutická společnost Roche.

Praha – Již devátým rokem v řadě byla společnost Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) uznána za vedoucího člena skupiny pro trvalou udržitelnost v rámci indexu Dow Jones Sustainability Indexes (Dow Jones). Toto hodnocení vychází z hloubkové analýzy ekonomických, sociálních a environmentálních výsledků. Skupina indexů DJSI slouží jako měřítko pro investory, kteří do svých portfolií zahrnují hlediska trvalé udržitelnosti.

Společnost Roche si zachovává vedoucí postavení díky své vynikající strategii trvalé udržitelnosti, která je plně zakotvena v jejím podnikání a kultuře. Letošní hodnocení ukázalo, že společnost Roche se v kategoriích zabývajících se nákladem na zdravotní péči, etickými marketingovými postupy a strategií v oblasti klimatu věnovala zvláště dobře.

„Jsme velmi hrdí na to, že jsme opět oceněni za naše úsilí,“ říká generální ředitel společnosti Roche Severin Schwan. „Pro společnost Roche představuje důležitou oblast přístup ke zdravotní péči. Již více než sto dvacet let se společnost Roche zavazuje zlepšovat životy tím, že zdokonaluje vývoj léků a diagnostiky. To má smysl pouze v případě, že naše léky a testy zůstanou dostupné lidem, kteří je potřebují. Věřím, že tohoto širokého záběru docílíme společnou odpovědností, která vyžaduje spolupráci všech partnerů.“

Informace o Dow-Jonesových indexech udržitelnosti (DJSI)

Tyto indexy hodnotí výsledky nejudržitelněji podnikajících firem na světě a určují nejlepší zástupce jednotlivých kategorií. Společnost RobecoSAM ke každému hodnocení zve více než 3450 veřejných akciových společností. Nejlepší společnosti podle jednotlivých indexů se poté vybírají na základě komplexního zhodnocení jejich ekonomických výsledků, společenského přínosu a vlivu na životní prostředí podle kritérií, jež odpovídají trendům v oblasti udržitelnosti, a to jak trendům typickým pro daný obor, tak trendům obecným. Do finálního žebříčku se dostanou pouze firmy, které v tomto hodnocení dosáhnou ve svém oboru nejlepších výsledků. Indexy se sestavují a vedou systematicky a umožňují investorům dlouhodobě posuzovat kvalitu fondů a derivátů souvisejících s udržitelným podnikáním. Společnost RobecoSAM každoročně vyhlašuje nejlepší společnosti z 24 průmyslových oblastí podle globálního klasifikačního systému odvětví (GICS).

Jiří Pešina