Resort zdravotnictví spouští dotazníkové šetření u nelékařů

Redakce Medical News
21. 8. 2018  ・  1 minuta čtení

Zpětnou vazbu z terénu od nelekařských zdravotnických profesionálů chce získat ministerstvo zdravotnictví. Spustilo proto dotazníkové šetření, které je anonymní.

Praha – Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce díky vlastnímu dotazníkovému šetření získat informace, které by se měly stát základem pro připravovaný strategický dokument. Ten chce následně předat zdravotnickým zařízením.

„Zpětná vazba z terénu je pro nás nesmírně důležitá. Rozhodli jsme se proto provést vlastní dotazníkové šetření a nespoléhat na průzkumy a informace od jiných subjektů. Doufám, že se do průzkumu zapojí maximum respondentů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dotazník, který je dostupný na webových stránkách ministerstva nebo facebooku, vznikal v posledních měsících mimo jiné i z podnětu široké odborné veřejnosti a samotného personálu nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

„Velmi se těším na výsledky šetření. Očekávám, že od respondentů získáme nové informace a podněty, které přispějí ke zlepšení pracovních podmínek a k větší pohodě zdravotníků na pracovišti. Dotazník je koncipován tak, že je zde velký prostor i pro vyjádření individuálních připomínek či postřehů. Ty je také možné zasílat na speciální emailovou adresu avojtech-dotaznik@mzcr.cz,“ doplnil Adam Vojtěch.

Nelékaři budou odpovídat na širokou škálu dotazů, například na platové podmínky, důvody odchodu ze zaměstnání a faktory, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců na pracovišti, jako je třeba administrativní zátěž, kvalita stravování či mezilidské vztahy.