Ředitel AIFP k otázce bonusů: managementů nemocnic je třeba se zastat, ne je kriminalizovat

Barbora Silná
13. 9. 2017  ・  3 minuty čtení

V souvislosti se zpětnými bonusy je potřeba se managementů nemocnic zastat. Zpětné bonusy jsou předmětem obchodních dohod mezi nemocnicemi a farmaceutickými společnostmi, říká ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

Praha – Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se ústy svého ředitele Jakuba Dvořáčka opírá o právní názor, který zastává jak ministerstvo zdravotnictví tak i nemocnice. Ty nyní čelí  dotazům ze strany orgánů činných v trestním řízení na to zpětné bonusy.

“Ředitelé nemocnic by měli jednat s péčí řádného hospodáře. Chtějí mít vyrovnaný rozpočet, udržet v chodu potřebná oddělení, udržet péči o pacienty na nezbytné úrovni. Většinu výdajů nemocnic představují výdaje mandatorní – platy, sjednané služby,” podotkl ředitel Dvořáček, který také upozornil na fakt, že úhrady od pojišťoven za poskytovanou péči nemusí být dobře nastaveny a ani nepokrývají náklady.

“Tlak pojišťoven na nemocnice v otázce zpětných bonusů vnímám jako poměrně nešťastný. Pokud nemocnice o zpětné bonusy přijdou v důsledku “politického tlaku”, budou jim každoročně chybět prostředky v řádu miliard korun,” konstatoval Dvořáček. Peníze, které nemocnice získávají ze zpětných bonusů jsou pro ně mnohdy zcela nezbytné pro financování ztrátových oddělení, oprav nebo dalších běžných investic. “Není možné vedení nemocnic odsuzovat za snahu shánět prostředky pomocí tendrů a smluvních obchodních vztahů s dodavateli. A už vůbec ne je kriminalizovat,” dodal ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.