Předsedkyně dozorčí rady KNL Mlejnková jako jediná proti řediteli Lukášovi

Barbora Silná
17. 10. 2017  ・  3 minuty čtení

Předsedkyně dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec Lena Mlejnková (SLK) jako jediná nehlasovala na odpoledním zasedaní pro nově vybraného ředitele Richarda Lukáše. Komise, níž zasedala, ho přitom vybrala s absolutní převahou.

Liberec – Skutečnost, že výběr nového generálního ředitele největší krajské nemocnice v Libereckém kraji, nekonvenuje s představami některých zástupců především z řad hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK), potvrdilo úterní zasedání dozorčí rady. Krajská zastupitelka a starostka Semil, který byla členkou výběrové komise, Lena Mlejnková jako jediná nehlasovala pro zvolení Lukáše do představenstva KNL.

Na zasedání uvedla, že pro něho nehlasovala ani ve výběrové komisi a raději by ho viděla na pozici lékařského ředitele se silným ekonomem v zádech. Tím otevřela spekulace o snaze některých politiků z Libereckého kraje dosadit do představenstva KNL dalšího z uchazečů Františka Lešundáka.

Dozorčí rada o doporučení jmenovat dosavadního lékařského ředitele Richarda Lukáše do představenstva společnosti hlasovala v jednom bodě spolu s přijetím rezignace dosavadního místopředsedy představenstva a generálního ředitele Luďka Nečesaného k 31. prosinci 2017. Od ledna příštího roku by se tak novým generálním ředitelem měl stát Richard Lukáš. O jeho potvrzení bude ve středu hlasovat představenstvo.

Dozorčí rada zároveň nedovolila druhého chybějícího člena představenstva. Pouze se shodla na tom, aby představenstvo opětovně kooptovalo do představenstva –  vrchní sestru gynekologicko-porodnického oddělení Zuzanu Paukertovou. Kooptace přitom platí pouze do dalšího zasedání dozorčí rady.

Volbu nového člena představenstva nechala dozorčí rada na novém vedení společnosti – tedy na Richardovi Lukášovi. V lednu však končí mandát také ředitelce pro ošetřovatelskou péči Marii Fryaufové. Dozorčí rada tak bude rozhodovat o dvou členech, nikoli pouze o kooptované Zuzaně Paukertové, již mohla potvrdit už nyní  a neučinila tak. Představenstvo KNL přitom opakovaně vyzývá dozorčí radu, aby dovolila chybějící členy představenstva.

S ohledem na dění v dozorčí radě pod vedením semilské starostky Leny Mlejnková, jejíž stanoviska dnes podle zúčastněných nekonvenovala s názory hejtmana Martina Půty, sílí názory, že by měla být z pozice předsedkyně odvolána. Tuto variantu ve svém dopise členům dozorčí rady letos navíc už navrhovala vrchní sestra dětského oddělení Petra Plašková, která s absolutní převahou vyhrála letos volby do dozorčí rady mezi zaměstnanci KNL.

Latentní vyčkávání s dovolením členů představenstva může souviset s nejistým výsledkem hnutí Starostové v parlamentních volbách. Tam jako lídr v Praze kandiduje bývalý starosta Semil Jan Farský. Pokud by neuspěl, spekuluje se o tom, že by mohl svými zkušenostmi bývalého člena správní rady VZP přispět k řízení krajského zdravotnictví. V takovém případě by jeho dovolení do představenstva KNL dávalo smysl.

Stanovisko starostky Mlejnkové se nesetkává s pochopením dalších členů dozorčí rady, neboť Krajská nemocnice Liberec dlouhodobě pomáhala právě nemocnici v Semilech se zajištěním personálních kapacit na interně a chirurgii. Mnohdy si tuto pomoc latentně zajistila právě předsedkyně dozorčí rady Mlejnková svou pozicí v dozorčí radě a netajila se s tím, že svou politickou budoucnost starostky Semil spojuje právě se zachováním semilské nemocnice.