Pacienta přivezli do nemocnice EUC, lékař ho neošetřil, tak mu s infarktem přivolali před nemocnicí záchranku

Barbora Silná
30. 5. 2018  ・  5 minut čtení

Pacientovi s akutním infarktem, který si po pádu do bezvědomí navíc ještě poranil prst, se v Nemocnici Frýdlant, která je v  portfoliu EUC, nedostalo od lékaře pomoci. Před branami nemocnice mu proto přivolali záchrannou službu.

 

Foto: Nemocnice Frýdlant

Frýdlant/Liberec – Neinformovanost pacientů, kteří obecně neznají svá práva, takže striktně nevyžadují vyšetření, na která mají nárok, nebo naopak požadují více, než jim zdravotnický systém nabízí, jsou věčnou polemikou. V emocionálně i zdravotně vyhrocených situacích stojí pacient tváří v tvář českému zdravotnickému systému, který v zásadě nabízí tzv. „švédský stůl“ a je mu ze zdravotního pojištění hrazena veškerá základní ale i mnohdy velmi nákladná péče. Zásadní rozdíly v poskytované zdravotní péči jsou ale mezi centrem a periférií mnohdy velmi odlišné, byť si pacienti platí stejné zdravotní pojištění.

Neošetříme vás, nic vám není

Svou zkušenost tak nyní učinil pacient z Frýdlantska, kterého jeho známa, jíž požádal o pomoc, odvezla do Nemocnice Frýdlant. Žena, která se ve systému zdravotnictví viditelně orientuje, vyjmenovala zdravotníkům pacientovu anamnézu a popsala obtíže, které ho provází. Ošetření se ve frýdlantské nemocnici nedočkali. „Pokud by se lékař nebo nemocnice hájili tím, že frýdlantská nemocnice neposkytuje akutní interní péči, tak bych ráda připomněla, „že každý lékař je povinen v případě ohrožení života a bezprostředního vážného ohrožení zdraví neodkladně poskytnout lékařskou pomoc.“ Fibrilaci síní lze diagnostikovat pouhým EKG vyšetřením, které má nemocnice k dispozici. Telefon k přivolání RZS má lékař rovněž na pohotovosti k dispozici,“ popisuje žena. Když byla i s pacientem v nemocnici odmítnuta, přivolala před jejími branami muži pomoc záchranné služby. V nedaleké Krajské nemocnici Liberec mu lékaři na příjmu diagnostikovali infarkt myokardu. Žena, která pacienta do nemocnice přivezla, následně napsala vedení nemocnice Stížnost NemFry. Nelíbil se jí přístup k pacientovi a chování lékaře.

„Pacient na konkrétní dotazy lékaře neuváděl žádné obtíže, naopak popisoval, že byl paní (jméno redakce s ohledem na GDPR nezveřejňuje, pozn. red.) donucen přijet do nemocnice a ošetření vyžadovala stěžovatelka, nikoli pacient. Oba odešli dříve, než sestra stačila zavolat chirurga k ošetření bolestivého malíčku. V postupu pana doktora (jméno redakce s ohledem na GDPR nezveřejňuje, pozn. red.) nebylo zjištěno žádné pochybení. Na jeho práci máme opakovaná poděkování od pacientů,“ reagovala na dotaz mluvčí skupiny EUC a Nemocnice Frýdlant Dita Fuchsová.

Práva pacientů a povinnosti lékařů

Reakci lékaře a nemocnice podle právničky specializující se na zdravotnické a občanské právo Veroniky Ondečkové nelze bagatelizovala. „Popsaná událost se jeví jako alarmující případ selhání na straně lékaře. Vzhledem k okolnostem stav pacienta nepochybně vyžadoval neodkladnou péči, jejíž poskytnutí nelze odmítnout. V opačném případě lékař porušuje nejen své zákonné povinnosti, ale především elementární pravidla profesní etiky a slušného chování,“ sdělila Veronika Ondečková z Advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Pacientům v takových případech doporučuje, aby si v podobných situacích stěžovali u krajského úřadu, který je oprávněn za nezákonné odmítnutí přijetí do péče uložit pokutu do výše 300 tisíc korun, popřípadě se lze obrátit na Českou lékařskou komoru.

„Lékaři by si však měli uvědomit, že nezajištěním péče o pacienta se vystavují rovněž riziku trestního postihu, ať už z titulu neposkytnutí pomoci či některé z dalších skutkových podstat trestných činů proti životu nebo zdraví. V ČR navíc máme zavedenou trestní odpovědnost také pro právnické osoby. Pokud by tedy podobným praktikám zdravotnické zařízení „tiše přihlíželo“ a nezjednalo nápravu, v krajním případě lze vyvodit trestní sankce rovněž pro jeho vedoucí představitele. Opakující se problémy se standardem péče ve frýdlantské nemocnici takové riziko dle našeho názoru mohou reálně zakládat,“ popsala právnička Veronika Ondečková.

Omezování péče

Spory okolo zajištění akutní zdravotní péče se ve frýdlantské nemocnici vedou prakticky od roku 2013, kdy ji od původních vlastníků – skupiny primářů jednotlivých nemocničních oddělení – koupila EUC. Pověst frýdlantské nemocnice byla v té době velmi dobrá a zdravotní péče v akutním rozsahu obyvatelům Frýdlantska dostupná.

Zdravotnická skupina poskytující prémiovou zdravotní a ambulantní péči, které chybí rozsáhlejší zkušenosti s provozováním nemocnic, však měla v regionu od počátku potíže. Situaci zkomplikovala nájemní smlouva na areál nemocnice z roku 1996, která byla ušitá na míru tehdejší době a lokálním poměrům. Právě diskusemi nad dodatky ke smlouvě dnes končí prakticky každý dialog a nejvíce na patovou situaci doplácí pacienti. EUC platí za areál nemocnice od roku 2013 roční nájemné ve výši 10 tisíc korun a tvrdí, že chce do areálu investovat, ale za současných podmínek nemá žádné záruky. Město kontruje, že se dostupnost zdravotní péče v regionu s EUC dramaticky zhoršila a žádá záruky, že bude o obyvatele Frýdlantska postaráno. Upozorňuje na to, že v převzaté smlouvě se EUC zavázala k tomu, že ve Frýdlantu bude poskytovat akutní zdravotní péči v základních oborech.

Za dobu provozování nemocnice skupinou EUC začala postupně odumírat akutní zdravotní péče v regionu a chod zdravotnického zařízení je směřován k péči o pacienty vyžadující elektivní jednodenní péči.  Pro pacienty je ale takový stav zcela nepřehledný a mnohdy nerozlišují zásadní rozdíly mezi akutní a elektivní péčí tak, jak na ni v regionu byli zvyklí. Nemocnice navíc na svých stránkách pro laiky budí dojem, že takovou péči poskytuje v běžném rozsahu.

Přechod k elektivní péči

Z posledních jednání se zdá, že nemocnice, která historicky obstarala akutní zdravotní péči v regionu, přejde na elektivní jednodenní péči. Termín není zcela jasný, nejpozději však od příštího roku. Péči o akutní pacienty tak bude muset zajistit záchranná služba a Krajská nemocnice Liberec, se kterou EUC nemá dlouhodobě optimální vztahy a ve svých mediálních projektech si ji bere opakovaně na paškál. Už nyní mám EUC uzavřenu dohodu se záchrannou službou, jaké pacienty má přímo vozit do Krajské nemocnice Liberec. Tento rozsah se patrně ještě rozšíří.