Oddlžovanie nemocníc opäť aktuálne

Hana Hájovská
13. 9. 2017  ・  7 minut čtení

Slovenská vláda dnes po niekoľkých mesiacoch schválila plán na oddlžovanie nemocníc, ktorý jej predložil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (SMER). Dlhy nemocníc sa šplhajú na sumu takmer 650 miliónov eur. Štát chce oddlžovať nemocnice tzv. dohodou o fixnom diskonte a elektronickou aukciou.

 

Bratislava – Oddlžovanie nemocníc sa má týkať štátnych aj neštátnych zariadení a bude prebiehať vo viacerých etapách. Najskôr sa budú vyplácať staršie dlhy. Oddlžovanie je dobrovoľné, peniaze majú dostať tie nemocnice, ktoré sú ochotné plniť ozdravné plány, čiže úsporné opatrenia v rámci komplexnej stratégie na oddlženie nemocníc.

Pôvodne sa návrhom na oddlžovanie nemocníc malo ministerstvo zaoberať už v júni tohto roku, z rokovania kabinetu však bol stiahnutý s odôvodnením, že je nutné ho ešte prediskutovať. Vtedy minister zdravotníctva avizoval, že s oddlžovaním chce začať na jeseň. V súčasnosti jediní, ktorí majú voči plánu na oddlžovanie nemocníc výhrady, sú dodávatelia zdravotníckych pomôcok, ktorým spolu so Sociálnou poisťovňou nemocnice dlžia najviac finančných prostriedkov.

Aktuálny dlh nemocníc za minulý rok sa vyšplhal na číslo 647,24 mil. eur, z čoho len dlh štátnych univerzitných a fakultných nemocníc siaha na sumu 547,16 mil. eur. Na oddlžovanie chce Drucker použiť peniaze zo štátnych finančných aktív, maximálne však do sumy 585 mil. eur.

Nemocniciam budú v rámci oddlženia zadefinované ich povinnosti v zmluve s podmienkami, ktoré musia splniť. K týmto podmienkam bude patriť vytvorenie dozorných orgánov s presne určeným minimálnym štatútom či plnenie ozdravného plánu. Ak sa nemocnice nebudú zmluvnými podmienkami riadiť, hrozia im sankcie v podobe vysokých pokút. V prípade špekulácií zo strany nemocníc sa zase môže stať, že ďalšie financie na oddlžovanie už od štátu nedostanú.

S plánom oddlžovania nemocníc majú problém dodávatelia zdravotníckych pomôcok, štát totiž od nich v rámci oddlžovania očakáva zľavy, čím sa znížia ich pohľadávky voči nemocniciam. Podľa vyjadrenia Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok sú očakávania štátu mimo reality a dodávatelia sú takto tlačení do ekonomického krachu.

Oddlžovanie nemocníc nie je žiadna novinka z dielne ministerstva. Nemocnice už boli oddlžované počas minulých vlád celkovo trikrát a na oddlžovanie sa doteraz použili finančné prostriedky v celkovej hodnote viac ako miliarda eur.