Nemocnice většinou požádaly o odklad odpovědí ohledně bonusů

Barbora Silná
2. 10. 2017  ・  3 minuty čtení

Jednoměsíční odklad odpovědi VZP ohledně zpětných bonusů žádají managementy většiny nemocnice. Poukazují na skutečnost, že si zpracování komplexních odpovědí vyžádá delší čas kvůli složitosti problému.

Praha – Žádost o odklad se podle informací Medical News chystají vedení nemocnic zaslat i žalobci Zdeňkovi Matulovi z Vrchního státního zastupitelství, který jim stanovil lhůtu do poloviny října.

Ředitelé nemocnic se s právníky shodují na tom, že otázka bonusů je příliš komplikovaná a nelze ji zjednodušovat. Rozhodnutí odložit odpovědi do řádného zpracování podporuje také asociace nemocnic.

„Žádost VZP o poskytnutí informací – tak žádost Vrchní státního zastupitelství o součinnost- vycházejí z mylného předpokladu, že ke skutečným nákladům na léky postačuje od souhrnu fakturačních cen odečíst poskytnuté bonusy,“ píše se ve stanovisku Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), které minulý týden v úterý obdrželi ředitelé nemocnic napříč Českou republikou.

Právníci a ekonomové lůžkových zařízení upozorňují na to, že situace okolo bonusů je velmi komplikovaná kvůli vlivu rozdílných způsobů úhrady léčiv stanovených úhradovou vyhláškou. Navíc poukazují na fakt, že jsou léky jen historicky nazývaným „zvlášť účtovaným léčivým přípravkem“ (ZULP), přestože se například u případového paušálu o nic takového nejedná.

Právníci zastávají názor, že do otázky bonusů vstupuje velké množství regulací a omezení úhrad, a že zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. je zcela nedostatečný a neposkytuje potřebnou jistotu ani plátcům ani poskytovatelům péče.

„Jediná úprava je obsažena v Metodice (metodika VZP, pozn. red.), která však není právním předpisem, ale pouze smluvním ujednáním. Ani Metodika nerozlišuje mezi skutečnými náklady na léky, pořizovací cenou a cenou pořízení,“ konstatovala ve svém doporučení AČMN.

Zástupci asociace se také shodli na tom, že je třeba vydiskutovat otázku současné úpravy připravované úhradové vyhlášky na rok 2018.

Managementy lůžkových zařízení se  zástupci AČMN zastávají názor, že není důvod, aby kvůli odkladu odpovědí pozastavila VZP vyúčtování hrazených služeb za rok 2016. Zároveň s tím se shodují v tom, že je třeba o problematice diskutovat, ale nelze ji uplatňovat retrospektivně. „Pokud VZP ČR nesouhlasí s tím, jak je nyní nastaven systém úhrad z veřejného zdravotního pojištění a jaká je související právní regulace, jsou poskytovatelé zdravotních služeb připraveni se na změně systému podílet, jednat o něm a navrhovat vhodná řešení. Systém je pak ovšem třeba změnit komplexně, a nikoliv jen jeho jednotlivosti, a to s důrazem též na péči, která je podfinancovaná. Kromě toho se systém musí změnit do budoucna, ale nelze jej měnit do minulosti,“ píše ve svém stanovisku Rada AČMN.

Asociace nemocnic upozorňuje, že pokud VZP ČR nesouhlasí s cenovou regulací, je třeba se obrátit na cenového regulátora – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo Ministerstvo zdravotnictví ČR, neboť tyto instituce k tomu mají potřebné legislativní nástroje, ale nikoliv prosazovat snížení úhradových cen cestou nátlaku na poskytovatele zdravotních služeb.