Negatívny reverz alebo keď chce pacient zomrieť

Barbora Silná
4. 9. 2017  ・  8 minut čtení

Právo pacienta zomrieť alebo odmietnuť zdravotnú starostlivosť musia lekári rešpektovať za každých okolností, a to i v extrémnych prípadoch.

Praha/Bratislava – S rozporom medzi svedomím, Hippokratovou prísahou lekára a prianím pacienta zomrieť sa zdravotníci stretávajú často, a v takom prípade je pacient povinný podpísať negatívny reverz. Ten v praxi znamená odmietnutie zdravotnej starostlivosti zo strany pacienta a zdravotník tak musí prianie pacienta rešpektovať.

„Negatívny reverz je v praxi nutné rešpektovať i v extrémnych prípadoch,“ podotýka právnička a špecialistka na zdravotnícke právo Lucia Široká. Za všetky spomína príklad z praxe. „Pacientka v súvislosti s demonštratívnou samovraždou požila veľké množstvo liekov na riedenie krvi a následne si sama zavolala záchrannú službu,“ objasňuje prípad právnička. V nemocnici však následne odmietla jediný zákrok, ktorým by jej bol zachránený život, teda výplach obsahu žalúdka. „V prípade, ak je podľa odborníka spôsobilá robiť rozhodnutia, je o celej skutočnosti poučená a podpíše tzv. negatívny reverz,“ popisuje Široká.

Zdravotníci ani v takýchto extrémnych prípadoch nemajú právo pacientku držať v zdravotníckom zariadení, ani u nej previesť zákrok, s ktorým nesúhlasí. „V takejto situácii sú povinní, napriek tomu, že s tým nesúhlasia, nechať pacientku, ktorá onedlho vykrváca, nechať ísť,“ zhrňuje právnička.

Vôľu pacienta musia zdravotníci rešpektovať i v prípadoch, keď sa rozhodnú svoj súhlas s liečbou alebo zákrokom odvolať – a to i v samotnom priebehu zákroku. „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti týmto dovolaním stráca právny dôvod zásahu do integrity jednotlivca a je povinný sa ďalších zásahov zdržať,“ poznamenala Široká s tým, že zákon však upravuje pre prípad odvolania súhlasu výnimku pre situáciu, kedy bolo začaté s prevádzaním zdravotného výkonu a jeho prerušenie môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia pacienta alebo ho ohroziť na živote. „V takom prípade môže poskytovateľ postupovať akoby k odvolaniu súhlasu nedošlo. Táto výnimka však platí iba do doby, kedy ukončenie zákroku už pacienta vyššie uvedeným spôsobom neohrozí. V tej chvíli je poskytovateľ zdravotných služieb povinný zákrok ukončiť,“ uzavrela.

Právnik Peter Marenčák k tomu dodáva, že podľa právnej úpravy sa nevzťahuje negatívny reverz na prípady, kedy sa súhlas pacienta so zákrokom nevyžaduje, teda v prípade neodkladnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti o pacientov s infekčnou prenosnou chorobou, ktorá by závažným spôsobom ohrozila okolie, ambulantnú a ústavnú starostlivosť, pokiaľ ide o pacienta s duševnou chorobou, ktorá ohrozuje seba a okolie a v prípadoch ústavného liečenia, ktoré bolo pacientovi nariadené súdom.