Téma

25. 10. 2017  

Čekají Česko v rámci transparentnosti centrální nákupy?

Jakým směrem zamíří nová vládní reprezentace v českém zdravotnictví? Změní se systém financování? Přijdou nemocnice o možnost dostávat od firem slevy na materiál a léky? Dojde na centralizaci nákupů?

11. 10. 2017  

Novým generálním ředitelem liberecké nemocnice vybrán Richard Lukáš

Dlouholetého přednostu traumatologického centra a lékařského ředitele Krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše vybrala komise na nového generálního ředitele. O post usilovalo osm uchazečů.

26. 9. 2017  

Česko : Slovensko – profitujúce nemocnice verzus strata 647 miliónov eur

Vydáva sa Česká republika v otázke riadenia zdravotníctva slovenskou cestou? Príde manažment nemocníc o motiváciu riadiť nemocnice efektívne bez spätných bonusov? A prečo Slovensko otvára týmto bonusom cestu? Pokračovanie témy Medical News.

Přihlašte se k odběru exkluzivních informací ze zdravotnictví a farmacie

18. 9. 2017  

Kriminalizace bonusů může ohrozit lepší odměňování zdravotníků

Prověřování zpětných bonusů, které dostávají české nemocnice od dodavatelů léků nebo zdravotnického materiálu, může v konečném důsledku vést k vystavené stopce zvyšování mezd nebo rozdávání odměn pro zdravotníky. Peníze z bonusů často vykrývají ztráty z úhrad od zdravotních pojišťoven a slouží k lepšímu odměňování přetížených zdravotníků.

4. 9. 2017  

Nepoučený pacient má šancu uspieť na súde so svojím nárokom

Otázka rozsahu informovanosti pacienta o všetkých rizikách a následkoch vyšetrenia alebo zákrokov, ktoré podstupuje, je pre mnohých zdravotníkov tenkou hranicou, kedy musia so svojimi pacientmi jednať veľmi obozretne, uvedomelo a eticky.

4. 9. 2017  

Odstránenie bradavice musí pacient podpísať, korekciu očnej šošovky však nie

Zdravotníci musia pacienta poučiť vždy, niekedy stačí ústna informácia, inokedy musí podpísať informovaný súhlas. Prax je v tomto ohľade nejednotná a závisí na platnej právnej úprave.

4. 9. 2017  

Forma a spôsob poučenia pacienta

Akou formou musí byť pacient poučený a čo presne poučenie pacienta znamená?

4. 9. 2017  

Informovaný súhlas a súvisiaca legislatíva

Ktoré zákony sa vzťahujú na legislatívnu úpravu informovaného súhlasu v Českej republike a na Slovensku? Prinášame vám ich súhrnný prehľad.

4. 9. 2017  

Negatívny reverz alebo keď chce pacient zomrieť

Právo pacienta zomrieť alebo odmietnuť zdravotnú starostlivosť musia lekári rešpektovať za každých okolností, a to i v extrémnych prípadoch.

4. 9. 2017  

Diagnóza nie je viac ako zákon

Informovaný súhlas pacienta je jeho vedomý súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Kedy môžu zdravotníci pacientovi pomôcť a kedy naopak už ďalšie zákroky prevádzať nesmú, si môžete prečítať v novej téme Medical News.