Téma

29. 3. 2018  

ÚPMD: poskytování zdravotních služeb se v ČR děje na základě soukromoprávního smluvního vztahu

Advokátní kancelář JUDr. Petra Šustka Ph.D. k tématu Smlouvy o péči o zdraví, kterou musí podepisovat rodičky v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí.

28. 3. 2018  

ÚPMD podmiňuje registraci k porodu podpisem smlouvy, ta omezuje práva rodiček

Maminky, které se rozhodly zaregistrovat k porodu v prestižním a vyhledávaném Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze Podolí, musí podepsat Smlouvu o péči o zdraví. Ta je však kontroverzí a krátí je na jejich právech.

28. 3. 2018  

Ondřej Dostál: Smlouva o péči o zdraví jako právní lidová tvořivost

Specialista na zdravotnické právo JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. ze společnosti PwC Legal.

Přihlašte se k odběru exkluzivních informací ze zdravotnictví a farmacie

28. 3. 2018  

Mariana Singer: Smlouva o péči o zdraví ÚPMD je neplatná od samého začátku

Právnička se specializací na oblast zdravotnictví Mgr. Mariana Singer.

31. 12. 2017  

Výběr roku 2017

Redakce Medical News pro vás vybrala témata, která vás v roce 2017 nejvíce zaujala.

25. 10. 2017  

Čekají Česko v rámci transparentnosti centrální nákupy?

Jakým směrem zamíří nová vládní reprezentace v českém zdravotnictví? Změní se systém financování? Přijdou nemocnice o možnost dostávat od firem slevy na materiál a léky? Dojde na centralizaci nákupů?

11. 10. 2017  

Novým generálním ředitelem liberecké nemocnice vybrán Richard Lukáš

Dlouholetého přednostu traumatologického centra a lékařského ředitele Krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše vybrala komise na nového generálního ředitele. O post usilovalo osm uchazečů.

26. 9. 2017  

Česko : Slovensko – profitujúce nemocnice verzus strata 647 miliónov eur

Vydáva sa Česká republika v otázke riadenia zdravotníctva slovenskou cestou? Príde manažment nemocníc o motiváciu riadiť nemocnice efektívne bez spätných bonusov? A prečo Slovensko otvára týmto bonusom cestu? Pokračovanie témy Medical News.

18. 9. 2017  

Kriminalizace bonusů může ohrozit lepší odměňování zdravotníků

Prověřování zpětných bonusů, které dostávají české nemocnice od dodavatelů léků nebo zdravotnického materiálu, může v konečném důsledku vést k vystavené stopce zvyšování mezd nebo rozdávání odměn pro zdravotníky. Peníze z bonusů často vykrývají ztráty z úhrad od zdravotních pojišťoven a slouží k lepšímu odměňování přetížených zdravotníků.

4. 9. 2017  

Nepoučený pacient má šancu uspieť na súde so svojím nárokom

Otázka rozsahu informovanosti pacienta o všetkých rizikách a následkoch vyšetrenia alebo zákrokov, ktoré podstupuje, je pre mnohých zdravotníkov tenkou hranicou, kedy musia so svojimi pacientmi jednať veľmi obozretne, uvedomelo a eticky.

4. 9. 2017  

Odstránenie bradavice musí pacient podpísať, korekciu očnej šošovky však nie

Zdravotníci musia pacienta poučiť vždy, niekedy stačí ústna informácia, inokedy musí podpísať informovaný súhlas. Prax je v tomto ohľade nejednotná a závisí na platnej právnej úprave.

4. 9. 2017  

Forma a spôsob poučenia pacienta

Akou formou musí byť pacient poučený a čo presne poučenie pacienta znamená?

4. 9. 2017  

Informovaný súhlas a súvisiaca legislatíva

Ktoré zákony sa vzťahujú na legislatívnu úpravu informovaného súhlasu v Českej republike a na Slovensku? Prinášame vám ich súhrnný prehľad.

4. 9. 2017  

Negatívny reverz alebo keď chce pacient zomrieť

Právo pacienta zomrieť alebo odmietnuť zdravotnú starostlivosť musia lekári rešpektovať za každých okolností, a to i v extrémnych prípadoch.

4. 9. 2017  

Diagnóza nie je viac ako zákon

Informovaný súhlas pacienta je jeho vedomý súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Kedy môžu zdravotníci pacientovi pomôcť a kedy naopak už ďalšie zákroky prevádzať nesmú, si môžete prečítať v novej téme Medical News.