Forma a spôsob poučenia pacienta

Barbora Silná
4. 9. 2017  ・  3 minuty čtení

Akou formou musí byť pacient poučený a čo presne poučenie pacienta znamená?

  • Pacient musí byť poučený zdravotníckym pracovníkom – najčastejšie lekárom s príslušnou špecializáciou, v niektorých prípadoch i všeobecnou sestrou.
  • Pacient musí byť poučený s dostatočným predstihom, aby mohol zvážiť, či sa liečbe a zákroku podrobí.
  • Pacient musí poučeniu rozumieť.
  • Poučenie pacienta musí mať formu ústneho rozhovoru so zdravotníkom.
  • Pacient musí mať možnosť sa pýtať zdravotníka otázky a má právo dostať zrozumiteľné odpovede.
  • Akékoľvek štandardizované formuláre, nákresy, náčrty a obrázky môžu slúžiť iba ako podpora dostatočného poučenia, ale nič nemenia na skutočnosti, že základom poučenia musí byť vždy ústny rozhovor.
  • Informácia, že došlo k poučeniu pacienta sa zaznamenáva do zdravotníckej dokumentácie alebo je súčasť písomného informovaného súhlasu, ktorý je taktiež jej súčasťou.