XII. kongres České společnosti intenzivní medicíny

Brno – dvoudenní kongres České společnosti intenzivní medicíny.

http://www.csarim.cz/calendar/34