Transparentní a trvale udržitelné zdravotnictví

Praha – Diskusní setkání se uskuteční ve středu 20. června 2018 od 9.30 hodin v Hotel Angelo (Radlická 3216/1G, Praha 5).

V rámci setkání budete moci diskutovat s následujícími odborníky:

  • Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví ČR
  • Maarten Akkerman, expert na transformaci zdravotnictví ze společnosti Medtronic
  • Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol
  • Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven
  • Miroslav Palát, prezident společnosti CzechMed
  • Miloslav Roček, přednosta Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
  • Miloš Táborský, předseda České kardiologické společnosti
  • Aleš Tomek, primář Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

IVD_pozvánka_20.6.2018