8. mezinárodní sympozium diabetologie

Hág, Nizozemsko – ve dnech 22. až 25. 5. 2019 se uskuteční osmé diabetologické sympozium, více http://diabeticfoot.nl/