Drucker chce zmeniť systém fungovania lekární, tie sa bránia

Hana Hájovská
12. 10. 2017  ・  5 minut čtení

Ďalšou novinkou z dielne ministerstva zdravotníctva je návrh, aby po novom lekárne nemohli viesť laici, ale iba farmaceuti. Zástupcovia niektorých sieti lekární sú však proti, zvažujú podnet na Ústavný súd.

Bratislava – Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny v zriaďovaní verejných lekární. Po novom budú lekárne zastupovať farmaceuti. V prípade fyzických osôb má ísť o farmaceutov so špecializáciou alebo päťročnou praxou. U právnických osôb má byť konajúcim štatutárnym orgánom človek s farmaceutickým vzdelaním. Lekáreň môže v súčasnosti zriadiť akákoľvek právnická osoba, no musí v nej mať stanoveného odborného zástupcu, teda lekárnika s praxou. Podľa nových podmienok však lekáreň bude zastupovať práve farmaceut.

Navrhovaná novela zákona má podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera prispieť k odbornejšiemu fungovaniu lekární. Ako vysvetľuje, ministerstvo reagovalo na aplikačnú prax a návrh na zmenu prišiel zo Slovenskej lekárnickej komory. Tá pôvodne navrhovala, aby minimálne 51 percent lekárne vlastnil farmaceut, ktorý má potrebné odborné vzdelanie. S tým však ministerstvo nesúhlasilo, pretože považovalo zásah do vlastníckeho práva  za neprimeraný. Návrh preto upravili na reguláciu cez konateľstvo. Drucker je pri danej problematike otvorený ďalšej diskusii, ako však avizoval, od požiadavky, aby mala každá lekáreň vlastného odborníka,  ustúpiť nechce.

„Nie je cieľom, aby lekárnici museli byť konateľmi, cieľom je, aby lekárnici alebo samotné lekárne boli lepšie odborne zabezpečené,“ povedal Drucker. Ministerstvo preto hľadalo riešenie, ako docieliť, aby bol odborný zástupca na mieste, nakoľko súčasná prax je taká, že mnoho odborných zástupcov pôsobí vo viacerých lekárňach.

Slovenská lekárnická komora si takisto od zmeny sľubuje vyššiu úroveň pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. „Zmeny považujeme za progresívny krok, Slovensko sa tým priblíži situácii vo väčšine krajín Európskej únie,“ vyjadril sa pre TASR šéf komory Ondrej Sukeľ.

Tak ružovo to však nevidia zástupcovia lekárni siete Dr. Max a BENO. Generálny riaditeľ siete Dr. Max Tomáš Slechan dokonca zvažuje podnet na Ústavný súd, pretože podľa neho návrh ministerstva vstupuje do základných osobných práv a slobôd fyzických a právnických osôb. Podľa neho navrhovaná novela neprináša žiadnu rovnováhu, že by poskytovala väčšiu ochranu zdravia človeka. „Je to veľká nerovnováha, preto si myslíme, že by náš prípadný návrh mohol uspieť na Ústavnom súde SR,“ dodal.

Zástupcovia lekární sú presvedčení, že odbornosť je v súčasnosti v lekárňach plne zabezpečená a neexistuje žiadna iná oblasť odborných služieb, kedy by sa zamestnanec spoločnosti musel nútene stať štatutárom. “Pre nás to znamená, že budeme musieť ustanoviť 250 nových štatutárnych orgánov v lekárňach, ktoré prevádzkujeme, ale rozhodne to nezvýši kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, je to administratíva navyše,” doplnil.

(s využitím TASR)