Další ředitel nemocnice skončil. Rezignoval ředitel Homolky Oliva

Barbora Silná
27. 7. 2018  ・  2 minuty čtení

Ivan Oliva, který stál v čele Nemocnice Na Homolce, v pátek po jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem rezignoval. Nemocnici dočasně povede přednosta radiodiagnostického oddělení a exnáměstek ministra zdravotnictví profesor Josef Vymazal.

Praha  – Ivan Oliva se rozhodl rezignovat po ukončení ministerské kontroly. Je tak po trestně stíhané exředitelce Nemocnice Na Bulovce Andree Vrbovské a bývalém ministrovi a řediteli Fakultní nemocnice Ostrava Svatopluku Němečkovi třetím, který za ministra Vojtěcha opouští svou funkci. Na nového ředitele vypíše ministerstvo výběrové řízení.

„Uzavřeli jsme s panem ministrem gentlemantskou dohodu, i když po věcné stránce jsme se neshodli na vyhodnocení a interpretaci výsledku kontroly ministerstva zdravotnictví,“ uvedl ve svém prohlášení Ivan Oliva, který stál v čele nemocnice od podzimu 2014. Své působení ve vedení nemocnice považuje za úspěšné. „Jako krizový manažer jsem svůj úkol splnil,“ uvedl Ivan Oliva.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má na věc jiný názor. „Nálezy kontroly považuji za závažné. Všechna zjištění jsem dnes osobně probral s ředitelem nemocnice Ivanem Olivou. Protože se naše názory na výsledky kontroly rozcházejí, rozhodl se pan ředitel Oliva k dnešnímu dni na pozici ředitele rezignovat. Vnímám to jako rozumný a v této situaci jediný možný krok,“ potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle mluvčí resortu zdravotnictví Gabriely Štěpanyové ukončilo nyní ministerstvo kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky v nemocnici. Ta podle ní odhalila nestandardní postupy při zadávání veřejných zakázek, nákupy zdravotnického materiálu přes společnost Holte Medical i po dohodě o ukončení dodávek a neplatné smlouvy ve výši 402 milionů korun.

Kontrola Ministerstva zdravotnictví byla zaměřena na proces ukončování činnosti likvidované akciové společnosti Holte Medical, jako dodavatele spotřebního zdravotnického materiálu. Nemocnice podle mluvčí nedodržela pokyn ministra zdravotnictví na ukončení nákupů jejím prostřednictvím a zavedení standardního systému nákupu a nadále od této společnosti nakupovala zdravotnický materiál, a to navíc bez uzavřeného písemného smluvního vztahu.

Ačkoliv byla mezi nemocnicí a Holte Medical formálně uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dodávkách ke konci února 2018, nemocnice nadále pokračovala ve vystavování objednávek v celkové částce téměř 33 milionů korun. Navíc v době, kdy měla být činnost Holte Medical utlumována, uzavřela s ní nemocnice dodatek ke smlouvě s předpokládanou hodnotou rozsahu pořízení zdravotnického materiálu za první čtvrtletí roku 2018 ve výši 800 milionů korun. „Předpokládaná hodnota nákupů přes Holte Medical za první čtvrtletí tohoto roku byla vyšší, než hodnota finančního plnění pro stejnou společnost za celý rok 2017,“ doplnil ministr Vojtěch.

Ministerští kontroloři dále odhalili, že Nemocnice Na Homolce v rozporu se zákonem o registru smluv uveřejnila objednávky v neúplném textu. Objednávky v celkové výši 402 miliónů korun jsou tak neúčinné. Z pohledu rozpočtových pravidel tím došlo k porušení rozpočtové kázně, tedy neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu. Toto zjištění bude předáno místně příslušnému finančnímu úřadu k dalšímu přezkoumání.