Česko : Slovensko – profitujúce nemocnice verzus strata 647 miliónov eur

Barbora Silná
26. 9. 2017  ・  3 minuty čtení

Vydáva sa Česká republika v otázke riadenia zdravotníctva slovenskou cestou? Príde manažment nemocníc o motiváciu riadiť nemocnice efektívne bez spätných bonusov? A prečo Slovensko otvára týmto bonusom cestu? Pokračovanie témy Medical News.

Praha/Bratislava – Bonusy a výhody, ktoré si české nemocnice dokážu vyjednať s dodávateľmi zdravotníckeho materiálu a liekov, udržiavali doteraz české fakultné a krajské nemocnice – teda tie s najnákladnejšou centrálnou starostlivosťou – v dobrej ekonomickej kondícii. Pre porovnanie, slovenské univerzitné a fakultné nemocnice spolu s lôžkovými poskytovateľmi starostlivosti, ktoré spadajú pod správu miest a vyšších územne správnych celkov a ktoré prakticky ekonomiku nemohli ovplyvniť, vykazujú i po dvoch vlnách oddlžovania stratu vo výške viac ako 647 miliónov eur.

Dlhy slovenských štátnych univerzitných a fakultných nemocníc aktuálne činia 547,16 mil. eur, nemocnice ministerstva obrany a ministerstva vnútra 24,89 mil. eur a neziskové nemocnice pod správou miest a krajov dlžia 74,91 mil. eur. Na samotné oddlžovanie nemocníc vynaložila v minulosti ešte vláda Mikuláša Dzurindu (SDKÚ-DS) 664 miliónov eur a vláda Róberta Fica (Smer) doposiaľ 130 miliónov eur.

Zatiaľ čo sa Česko v predvolebnom boji rozhodlo postaviť na pranier manažmenty nemocníc a zdravotnú poisťovňu za systém, ktorý síce nie je explicitne ukotvený v legislatíve, ale funguje dlhé roky, Slovensko de facto cestu bonusov zavádza, aby sa nemocnice naďalej neprepadali do straty a vymýšľa systém oddlžovania, na ktorý majú doplatiť dodávatelia.

V posledných mesiacoch podľa informácií Medical News začalo slovenské ministerstvo zdravotníctva motivovať nemocnice k tomu, aby sa snažili o bonusy aspoň v prípade nákupu SZM (zdravotnícky materiál), pretože v liekovej politike to slovenská legislatíva neumožňuje. S ďalšou premennou – maximálnou cenou lieku – v systéme nepracujú. Nie je možné tak vytvoriť priestor pre obchodnú politiku a riadenie ekonomiky nemocnice.

Zatiaľ čo na nastavenom systéme slovenské zdravotníctvo masívne stráca a hľadá cestu von, to české má byť podľa niektorých predvolebných proklamácií nasmerované k centralizácii. Pokiaľ by sa v Čechách začali bonusy uplatňovať cez centrálny nákup na úrovni štátu, ako navrhujú niektorí politici, v tom prípade strácajú jednotlivé nemocnice alebo prípadne krajské holdingy motiváciu riadiť hospodárenie zdravotníckych zariadení. Nad centrálnym nákupom bude v takom prípade bdieť jednotná a mocná ruka, čo však nemusí mať rovnaký efekt pre všetky zdravotnícke zariadenia a niektorí dodávatelia môžu začať zvažovať opustenie českého trhu.