AGEL vybuduje v Komárně Komplexné onkologické centrum

Redakce Medical News
23. 5. 2018  ・  3 minuty čtení

Skupina AGEL, najväčší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe,  vybuduje Komplexné onkologické centrum v Nemocnici Komárno.

Komarno – Slúžiť bude pre 500-tisíc obyvateľov zo spádovej oblasti južného a stredného Slovenska. AGEL postaví Komplexné onkologické centrum v Nemocnici Komárno z vlastných zdrojov. V súčasnosti prebieha prvá etapa výstavby, ktorá si vyžiada investície v hodnote 4 milióny eur. Tá zahrňuje obstarávanie moderného lineárneho urýchľovača s CT simulátorom.

Komplexné onkologické centrum zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov Nitrianskeho kraja, ale aj okolitých krajov. Otvorenie modernizovaného pracoviska – oddelenia radiačnej onkológie, ktoré je prvou časťou projektu je naplánované na december 2018.

Zámer vybudovať Komplexné onkologické centrum v Nemocnici Komárno vychádza z lokálnych a medzinárodných štatistík výskytu, úmrtnosti a prevalencie onkologických ochorení v spádovej oblasti.

Podľa štatistík OECD patrí Slovenská republika popri Maďarsku k nelichotivým štátom v úmrtnosti na onkologické ochorenia. Z regionálneho pohľadu je najviac postihnutá  juhozápadná oblasť Slovenskej republiky. Konkrétne ide o okresy Komárno, Dunajská Streda, Galanta, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš a Šaľa.

Z pohľadu onkologických pracovísk v rámci regionality a výskytu onkologických ochorení predpokladáme rozšírenie spádovej oblasti. Mala by zahŕňať okresy Komárno, Nové Zámky, Levice, Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Veľký Krtíš a Krupina. Daná spádová oblasť predstavuje takmer 500-tisíc obyvateľov.

Komplexné onkologické centrum v Nemocnici Komárno dosiahne úroveň špičkových onkologických pracovísk. Pripravuje sa rozšírenie diagnostickej sekcie tzn. zvýšenie počtu CT vyšetrení a vyšetrení s pomocou magnetickej rezonancie, výstavba PET/CT pracoviska a patológie. Obzvlášť veľký dôraz kladieme na vybudovanie zázemia pre chirurgické disciplíny v onkológii tj. chirurgiu, gynekológiu, urológiu a otolaryngológiu.

V rámci definície spádovej oblasti očakávame 3 000 nádorových ochorení za rok pri predpokladanom ročnom raste 2%. Počet hospitalizácií onkologických pacientov odhadujeme na úrovni 1 200 hospitalizácií ročne s prihliadnutím na progresívny nárast ochorení.

Vzhľadom na výskyt onkologických ochorení a odhad potreby hospitalizácií budeme prevádzkovať lôžka pre pacientov v odbore klinickej onkológie v nanovo vybudovaných priestoroch.

Súčasťou Komplexného onkologického centra je i projekt lôžkového pracoviska, ktoré sa bude zameriavať na paliatívnu starostlivosti. Predpokladom dobre fungujúceho pracoviska je dostatočné  zázemie siete onkologických a ďalších konzultačných ambulancií a poradní, vrátane  moderného pracoviska chemoterapie, stacionára a pracoviska na prípravu cytostatík.

Onkochirurgiu pokladáme za nosný chirurgický odbor v Komplexnom onkologickom centre. Zameriame sa liečbu širokého spektra ochorení a na najčastejšie sa vyskytujúce onkologické ochorenia. Oddelenie onkologickej chirurgie bude zabezpečovať komplexnú onkochirurgickú starostlivosť pacientom s nádorovými ochoreniami tráviaceho traktu, dutiny brušnej, retroperitonea,  prsníkov, štítnej žľazy, nadobličiek, prištítnych teliesok a kože s použitím moderných technológií. Centrum plánuje vykonávať kuratívne i paliatívne operácie.

Napriek dlhoročnej centralizácii onkológie v gynekológii chceme postupne zriadiť kvalitnú diagnostiku a liečbu v tomto odbore, vrátane chirurgickej liečby zhubného nádoru krčka maternice, tela maternice, vaječníkov a vonkajších pohlavných orgánov.

Do systému Komplexného onkologického centra sa zaradí taktiež onko-urológia. Ambíciou je poskytovať ucelenú a modernú diagnostiku a liečbu zhubných urologických ochorení pre dospelých. Otorinolaryngológia so zameraním na onkologické ochorenia by sa mala orientovať  na  modernú krčnú chirurgiu tj. operácie nádorov hrtana a hltana, nosa, prínosových dutín a pod.