21. 6.

Porodnice Na Bulovce nabízí jako první v Česku nový systém plnění přání rodičů

Nemocnice Na Bulovce nabízí jako první unikátní systém ke splnění všech přání rodičů v souvislosti s porodem a s ošetřováním novorozence, při dodržení odborných postupů a zajištění bezpečnosti maminky a dítěte.

17:05 Byznys

Státem řízené nemocnice začnou od sprna společně nakupovat

Státní nemocnice budou nakupovat společně léky a zdravotnický materiál. Mají tak ušetřit. První informace o veřejných zakázkách budou k dispozici do konce června.

České zdravotnictví zápasí s problémy, shodli se odborníci

Systém zdravotnictví v ČR zápasí s problémy, které ohrožují jeho udržitelnost. V podmínkách, kdy trvale roste počet chronicky nemocných a populace stárne, je akutní výzvou našeho zdravotnictví zlepšování kvality léčby při snižování celkových nákladů.

Přihlašte se k odběru exkluzivních informací ze zdravotnictví a farmacie

11:45 Farmacie

Boehringer Ingelheim oznámil výsledky studie afatinibu

Společnost Boehringer Ingelheim  oznámila výsledky observační klinické studie probíhající v reálné klinické praxi, která měla za cíl zkoumat vliv změn dávkování léčivého přípravku Giotrif® (afatinib) na bezpečnost a účinnost u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s mutací receptorů epidermálního růstového faktoru (EGFR).

20. 6.

1:41 Byznys

Linet jedná o prodeji podílu se soukromými investory

Výrobce zdravotnických lůžek Linet jedná o prodeji podílu ve firmě se společnostmi soukromého kapitálu.

19. 6.

18:38 Farmacie

Injekce s adrenalinem Emerade se zasekávají, varuje SÚKL

Některá injekční pera s adrenalinem Emerade se mohou při aplikaci zablokovat.

Peníze do zdravotnictví se rozdělí podle dohody, ne vyhlášky

Peníze do zdravotnictví se příští rok poprvé za dobu platnosti zákona o veřejném zdravotním pojištění rozdělí na základě dohody mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty zdravotní péče.